Paikalliskerhon koulutusapurahahakemus

Paikalliskerhojen koulutusapuraha

Paikalliskerhojen koulutusapurahaa voi käyttää paikalliskerhojen omien koulutustilaisuuksien järjestämiseen, esim. selkeästi nimettyyn tarkoitukseen, kuten luennoitsijan/kouluttajan matkakuluihin tai luennointipalkkioon tai koulutustilaisuudesta aidosti aiheutuneisiin muihin kuluihin (esim. tilavuokra, kahvitarjoilu). Koulutuksen pitää tukea paikallistason jäsentoimintaa eli tukea jäsenten ammattitaitoa ja edistää urheilujournalismin kehittämistä.

Paikalliskerhoille voidaan pääsääntöisesti myöntää hakemuksen perusteella yksi matka-apuraha yhden toimintavuoden aikana, esim. linja-auton vuokrauksesta aiheutuneisiin kuluihin, kun paikalliskerho osallistuu toisen paikalliskerhon järjestämään koulutustilaisuuteen.

Apurahaa haetaan alla olevalla lomakkeella. Hakulomakkeen lisäksi liittoon on lähetettävä sähköpostitse (toimisto@urheilutoimittajat.fi) paikalliskerhon edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti.

Apuraha tulee käyttää vuoden 2020 aikana ja sen käytöstä on tehtävä selvitys 31.1.2021 mennessä. Selvityksen liitteeksi tulee liittää koulutusapurahan osalta alkuperäiset kuitit kuluista.

Hakuohjeet

Koulutusapurahaa saavan paikalliskerhon on toimitettava Fair Play -lehteen juttu apurahan käytöstä koulutustilaisuuden jälkeen. Aikataulusta on sovittava etukäteen lehden päätoimittajan kanssa (toimisto@urheilutoimittajat.fi).

Hakuaika päättyy 30.4. Apurahan saajat julkistetaan toukokuun 2020 aikana.

Paikalliskerhon nimi
Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Koulutustilaisuuksien tiedot (nimi, lyhyt esittely, järjestäjä, ajankohta, paikka, osallistujamäärä)
Koulutustilaisuuksien yhteisbudjetti
Kulujen erittely (luennoitsijan/kouluttajan palkkio- ja/tai matkakulut, tilavuokrat, muut kulut)
Paikalliskerhon omavastuuosuus yhteisbudjetista
Anottavan koulutusapurahan kokonaissumma
Perustelut koulutusapurahalle
Paikalliskerhon tilinumero

Syötä vieressä näkyvät numerot
 


    Huom. et voi tallentaa tietoja, koska tätä lomaketta ei ole vielä julkaistu.
Urheilutoimittajain Liitto