Toimintasuunnitelma vuodelle 2014
19.11.2013 22:43 Uutiset / Oulun Seudun Urheilutoimittajat

HALLINTO 

Sääntöjen mukaan kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous marras-joulukuussa.

Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

TIEDOTUS  

Jäsenille tiedotetaan ajankohtaisista asioista kirjeitse ja sähköpostitse sekä kotisivujen kautta. Fair Play -lehteen tehdään ”Jäsenkerhot” palstalle ainakin yksi OSUT:n toiminnasta kertova juttu.

TALOUS

Talouden perustana ovat jäsenmaksutulot. Jäsenhankintaa jatketaan aktiivisesti sekä pyritään hankkimaan yhdistykselle lisää sääntöjen mahdollistamia kannatusjäseniä. Kannatusjäsenyyteen ei sisälly muita oikeuksia kuin osallistumismahdollisuus puheoikeudella yhdistyksen kokouksiin ja tilaisuuksiin. Kannatusjäsenet eivät myöskään saa liiton jäsenkorttia. Kannatusjäsenmaksun suuruudesta ja kannatusjäsenten hankinnasta päättää hallitus. UL ry:ltä anotaan koulutusavustusta järjestettävän koulutustilaisuuden kuluihin.

VARSINAINEN TOIMINTA

Jäsenistölle järjestetään ainakin yksi koulutustilaisuus

Jäsenistön aktivointia jatketaan järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia

Tapaamisia liikunta- ja urheilujärjestöjen kanssa sekä tutustumisia liikuntapaikkoihin, -laitoksiin ja – lajeihin jatketaan

OSUT:n hallitus valitsee jäsenten esitysten pohjaltaVuoden Urheiluteon. Palkitseminen suoritetaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa.

Jäsenistön merkkipäivämuistaminen hoidetaan aktiivisesti

OSUT:n edustajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan UL:n tapahtumiin

Yhteistoimintaa lähikerhojen kanssa lisätään molemminpuolisilla osallistumisilla kerhojen järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja vastaaviin tapahtumiin

Sääntöjen 2§:ään viitaten (yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja aatteellinen perusta) OSUT ry valvoo jäsentensä etuja mm. huolehtimalla, että toimittajien työskentelyedellytykset ja – olosuhteet ovat mahdollisimman hyvät

 Syyskokouksen hyväksymä 13.12.2013

 


   
Oulun Seudun Urheilutoimittajat
«  Marraskuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
 
 Tapahtuma
 
 Koulutus
 
 Kokous
 
 Ilmoittautuminen
 
 Hakuaika
 
 Fair Play -lehti
Kategoriat